หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาค่ะ

(02) 0470022 , (086) 9064106 , (083) 2480022


Support
rongrean
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วิธีการชำระเงิน

วันที่: 28-10-2016

การชำระเงิน


ทางทีมงานขอความกรุณาให้ท่านชำระค่าลงทะเบียนและแจ้งการชำระเงินภายในระยะเวลา 3 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน (หากท่านไม่สามารถชำระเงินภายในระยะเวลา 3 วัน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิยกเลิกการลงทะเบียน เพื่อให้ท่านอื่นที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้)

1.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี : บริษัท ออร์จิค จำกัด / Orjix Company Limited
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ชื่อธนาคาร :   ธนาคารกรุงเทพ
สาขา : ตลิ่งชัน
เลขที่บัญชี : 211-0-80659-9

2. แจ้งการชำระเงิน
เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ ตรวจสอบยอดเงิน หลังจากที่ท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Slip พร้อมระบุชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง "ฝ่ายการเงิน" ที่โทรสารหมายเลข 02-0470022 หากไม่สะดวกให้ Scan เอกสารแล้วส่งมาที่ sales@orjix.com เมื่อตรวจสอบยอดเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่าน

2. แจ้งการชำระเงิน
เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ ตรวจสอบยอดเงิน หลังจากที่ท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Slip พร้อมระบุชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง "ฝ่ายการเงิน" ที่โทรสารหมายเลข 02-0470022 หากไม่สะดวกให้ Scan เอกสารแล้วส่งมาที่ sales@orjix.com เมื่อตรวจสอบยอดเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่าน